Znak Politechniki Warszawskiej

Współczesne problemy rozwoju gospodarczego. Gospodarki w czasie kryzysu – konferencja

Miejsce: online

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Koło Naukowe SONDA mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, której tematem przewodnim jest sytuacja gospodarcza w czasie kryzysu. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane dwa podstawowe bloki tematyczne obejmujące problematykę zarządzania w okresie kryzysu:

  • mikroekonomiczny – konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, przedsiębiorczość, aspekty finansowe przedsiębiorstw, finanse gospodarstw domowych;
  • makroekonomiczny – rynek pracy, wzrost i rozwój gospodarczy, rozwój regionalny, wymiana międzynarodowa, rola państwa, polityka fiskalna i pieniężna, polityka społeczna.

Więcej informacji o konferencji i zasadach uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.