Znak Politechniki Warszawskiej

Warsztaty ENHANCE on-line learning and teaching

Miejsce: online

Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty on-line dla nauczycieli akademickich poświęcone zdalnemu nauczaniu. W ich trakcie omówione zostaną m.in.: organizacja nauczania zdalnego, ocenianie, formy kształcenia, rola i rodzaje narzędzi informatycznych.

Warsztaty są działaniem w ramach konsorcjum ENHANCE.

Formularz rejestracji i więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie workshop.enhance.pw.edu.pl.