Znak Politechniki Warszawskiej

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Inżynieria Ruchu Lotniczego"

Miejsce: Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, Aula 055; online

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego organizują Międzynarodową Konferencję Naukową Inżynieria Ruchu Lotniczego.

Będzie to już szósta konferencja, druga o zasięgu międzynarodowym.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu.

Tematyka obejmie zagadnienia takie jak:

  • systemy zarządzania transportem lotniczym, kolejowym i drogowym,
  • analiza bezpieczeństwa, niezawodności i ryzyka w systemach zarządzania ruchem lotniczym,
  • prawne i ekonomiczne aspekty transportu lotniczego,
  • nowe technologie nawigacji lotniczej,
  • czynnik ludzki w inżynierii ruchu lotniczego,
  • wpływ transportu lotniczego na środowisko,
  • konkurencja międzybranżowa w lotnictwie,
  • bezzałogowe statki powietrzne – zarządzanie i kontrola,
  • nowoczesne sposoby obrony w zakresie zagrożeń cybernetycznych w lotnictwie.

Więcej informacji na stronie konferencji