Znak Politechniki Warszawskiej

Rozmowa z inwestorami z elementami autoprezentacji

Miejsce: online

Dla kogo? studenci PW zapisani / chcący się zapisać do Projektora Kariery czyli studenci 4-ech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Czy myślisz o realizacji własnych projektów? Pamiętaj, że będą Ci do tego potrzebne fundusze!

Jak pozyskać inwestora? Dowiesz się tego uczestnicząc w szkoleniu.

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza na dwudniowe e-szkolenie “Rozmowa z inwestorami z elementami autoprezentacji”.

Informacje organizacyjne:

DATY: 9 lipca i 10 lipca 2020 r. (czwartek i piątek), w godz. 12:15-15:45

Zapisy oraz WIĘCEJ INFORMACJI>>