Znak Politechniki Warszawskiej

Piątki z pracodawcą - webinar dla studentów - Instytut Energetyki

Miejsce: online, MS Teams

Zapraszamy na szóste spotkanie z cyklu „Piątki z pracodawcą”. Gośćmi będą dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn - Kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych Instytutu Energetyki.

Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć, jakim miejscem pracy jest Instytut Energetyki, czy aktualnie oferuje miejsca pracy i staże, a także jakie kompetencje i profil kandydatów są istotne z punktu widzenia instytucji zatrudniającej ponad 400 osób, w tym kilkudziesięciu absolwentów Wydziału MEiL.

Webinarium poprowadzi mgr inż. Paulina Chrobocińska – główny specjalista w Biurze Dziekana Wydziału MEiL

Szczegóły spotkania