Znak Politechniki Warszawskiej

Piątki z pracodawcą na Wydziale MEiL - webinar dla studentów - Framatome

Miejsce: online, MS Teams

Zapraszamy na piąte spotkanie z cyklu „Piątki z pracodawcą na Wydziale MEiL”. Gośćmi będą przedstawiciele Framatome – międzynarodowego lidera w zakresie energetyki jądrowej:

  • dr inż. Romuald Jurkowski, odpowiadający za obliczenia cieplno-przepływowe w wytwornicach pary,
  • mgr inż. Ewelina Swend, zajmująca się neutroniką, analizą reaktora i podstawową termohydrauliką.

Podczas spotkania goście przybliżą profil przedsiębiorstwa, pracę we Framatome, możliwości praktyk, staży i innych form wsparcia studentów i absolwentów.

Spotkanie kierowane jest w szczególności do studentów i absolwentów: energetyków, fizyków, mechaników, ale i specjalistów w zakresie modelowania z wykorzystaniem narzędzi CFD.

Webinar poprowadzą mgr inż. Paulina Chrobocińska – główny specjalista w Biurze Dziekana Wydziału MEiL oraz dr inż. Grzegorz Niewiński – adiunkt w Instytucie Techniki Cieplnej PW.

Spotkanie realizowane jest w ramach umowy o współpracy podpisanej w 2019r. między Framatome a Politechniką Warszawską.

Szczegóły spotkania