Znak Politechniki Warszawskiej

Ostatni dzień zapisów na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie

To ostatni dzień na rejestrację (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na IKR i samodzielne wpisywanie wyników maturalnych.

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia