Znak Politechniki Warszawskiej

Ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia (I tura w Płocku i II tura w Warszawie)

To dzień ogłoszenia wyników I tury kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia w Płocku i II tury kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie.

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia znajduje się na naszej stronie w zakładce Rekrutacja