Znak Politechniki Warszawskiej

Ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia w Warszawie

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia znajduje się na naszej stronie w zakładce Rekrutacja