Znak Politechniki Warszawskiej

Jak budować konstruktywne relacje w miejscu pracy?

Miejsce: online

Dla kogo: studenci PW zapisani / chcący się zapisać do Projektora Kariery czyli studenci 4-ech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza na DWUDNIOWE e-szkolenie “Jak budować konstruktywne relacje w miejscu pracy”.

W programie e-szkolenia:

  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Aktywne słuchanie
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej
  • Bariery w komunikacji
  • Emocje w komunikacji (ich rozpoznawanie, nazywanie oraz asertywne wdrażanie)
  • Indywidualny plan dalszego rozwoju inteligencji emocjonalnej

Zapisy oraz szczegóły: tutaj.