Znak Politechniki Warszawskiej

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

Miejsce: online

Rektor, Rada Uczelni i Senat Politechniki Warszawskiej, Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Dyrektor i Rada Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych mają zaszczyt zaprosić na transmisję 54. inauguracji roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, która odbędzie się 2 października 2020 r. o godzinie 11:00. 

Program uroczystości

  • Hymn państwowy
  • Otwarcie uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021
  • Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
  • Immatrykulacja
  • Przemówienie przedstawiciela studentów i doktorantów
  • Otwarcie Roku Akademickiego 2020/2021
  • Wykład inauguracyjny Krzysztofa Pietraszkiewicza - Prezesa Związku Banków Polskich Przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej nt. „Polskie uczelnie i przedsiębiorstwa wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans”
  • „Gaudeamus igitur”

Uroczystość będzie transmitowana online.

Zaproszenie do pobrania