26/
09

IV Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdysycplinarnych Metod Badawczych

Data: 26 Września 2022, Poniedziałek, godz. 08:00 - 29 Wrz, godz. 16:00

Miejsce: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach

GeoSym2022 to ogólnopolskie sympozjum organizowane przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zagadnienia na tegoroczną edycję wydarzenia:

  • Innowacyjne kierunki badania środowiska geologicznego i inżynierskiego,
  • Zrównoważony rozwój a środowisko geologiczne,
  • Geozagrożenia – identyfikacja procesów oraz modelowanie zjawisk,
  • Rekonstrukcja środowiska naturalnego człowieka i jego aktywności w badaniach geoarcheologicznych,
  • Perspektywy i wyzwania dla ochrony dziedzictwa geologicznego i kulturowego,
  • Zastosowanie metod geofizycznych w badaniach geośrodowiskowych i inżynierskich,
  • Aktualne aspekty rozpoznania podłoża budowlanego,
  • Zastosowanie technik teledetekcyjnych w ocenie geośrodowiska i obiektów inżynierskich,
  • Współpraca obiektu budowlanego z podłożem.

Rejestracja odbywa się przez stronę sympozjum.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www, Facebooku oraz Instagramie. Pytania należy kierować na adres mailowy geosympozjum@uw.edu.pl.