Znak Politechniki Warszawskiej

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w Politechnice Warszawskiej

Miejsce: online, MS Teams

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego zostaną zaprezentowane założenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Politechnice Warszawskiej oraz sam system EZD PUW.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to jedno z działań realizowanych w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB). 

Więcej informacji o spotkaniu i EZD na stronie projektu IDUB