Znak Politechniki Warszawskiej

24. Festiwal Nauki

Miejsce: zgodnie z programem

Festiwal  jest  głosem  naukowców  przekonanych,  że  o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać  wiedzę  i  najnowsze  odkrycia,  również,  by zyskiwać  poparcie  społeczne  dla  dalszego  rozwoju nauki  w  Polsce.

Festiwal w Warszawie był pierwszym polskim festiwalem nauki. Został powołany z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji można znaleźć na stronie wydarzenia.