Kalendarium

Miejsce: online, Facebook

Zapraszamy na spotkanie z cyklu "MEETOZA - Dzielimy się wiedzą!" poświęcone poliizoprenoidom.

Poliizoprenoidy występują u większości organizmów - od bakterii po człowieka. Czym właściwie są? Wykład na ten temat poprowadzi dr hab. Liliana Surmacz z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

"MEETOZA - Dzielimy się wiedzą!" to seria spotkań z naukowcami zajmującymi się biotechnologią, biologią, chemią, naukami medycznymi. Goście przekazują swoją wiedzę, odpowiadają na nurtujące pytania, inspirują. Cykl organizują studenci z Koła Naukowego Biotechnologów Herbion, które działa przy Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na Facebooku

Miejsce: Gmach Główny PW

Już po raz 29. zapraszamy na targi pracy dla inżynierów i przyszłych inżynierów. To okazja poznać oferty pracy, praktyk i staży w firmach z branży technicznej, a tym samym rozpocząć lub rozwijać karierę zawodową.

Inżynierskie Targi Pracy są organizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST Warsaw.

Więcej informacji na Facebooku

Miejsce: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19

Zapraszamy na Targi Pracy i Praktyk dla Informatyków i Elektroników. To okazja do spotkania pracodawców oferujących praktyki, staże i zatrudnienie ze studentami, poszukującymi takich ofert.

Targom towarzyszyć będzie elektroniczny katalog, który zostanie opublikowany na stronie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW i przekazany studentom Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni.

Więcej informacji o targach na stronie Wydziału EiTI PW

Miejsce: Politechnika Warszawska

Zapraszamy na IV edycję targów pracy dla ludzi zainteresowanych karierą w branży life science. To wydarzenie umożliwiające nawiązanie kontaktu między pracodawcami a potencjalnymi pracownikami.

Targi organizują studenci Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na Facebooku, Instagramie i LinkedInie 

Miejsce: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz online

Cykl konferencji poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków nauki o zarządzaniu i jakości. Uczestnicy rozmawiają o ich dokonaniach w kontekście sukcesów i wyzwań, widzianych z perspektywy współczesnych kontynuacji.

Tegoroczne spotkanie poświęcone jest prof. Zygmuntowi Rytlowi (1880-1947), współpracownikowi prof. Karola Adamieckiego, po jego śmierci kontynuatorowi jego działalności dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej, a po II wojnie światowej współorganizatorowi Akademii Handlowej, poprzedniczki obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Konferencja jest organizowana przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej i Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji.

Miejsce: Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, ul. Waryńskiego 1

Zapraszamy na 11. konferencję EYEC. To wydarzenie o charakterze interdyscyplinarnym – łączy inżynierów i naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami związanymi z inżynierią chemiczną i procesową. Konferencja jest doskonałą okazją dla młodych naukowców – studentów, doktorantów i świeżo upieczonych doktorów – do zdobycia doświadczenia w prezentowaniu wyników swoich badań.

EYEC organizuje Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej „Venturi” we współpracy z pracownikami i władzami Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Więcej informacji o konferencji na stronie www i Facebooku

Miejsce: Ryn

Zapraszamy na 14. konferencję ELTE - cykliczną konferencją polskiego środowiska elektroników, która swoim zakresem tematycznym obejmuje podstawowe działy szeroko rozumianej elektroniki: mikroelektronikę i nanoelektronikę, fotonikę i nanofotonikę, mikrosystemy oraz materiały elektroniczne i optoelektroniczne.

Do prezentacji wyników swoich prac zachęcamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych prowadzących badania z zakresu elektroniki, fotoniki i energoelektroniki, w tym dla zastosowań w naukach medycznych i bioinżynierii oraz w działaniu na rzecz poszanowania energii.

Tematyka konferencji:

  • mikro- i nanoelektronika,
  • fotonika,
  • mikrosystemy,
  • materiały elektroniczne i fotoniczne.

Pierwsza konferencja ELTE została zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską w 1980 roku w Karpaczu, a następnie co 3 lata rotacyjnie organizowana była przez wiodące polskie ośrodki naukowe takie jak Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy obecny organizator – Politechnika Warszawska.

Konferencja ELTE 2023 organizowana jest przez Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej pod honorowym patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na stronie konferencji

Miejsce: Stadion Syrenki oraz klub Stodoła

Zapraszamy na Juwenalia Politechniki Warszawskiej 2023. Podczas dwóch nich będzie można brać udział w koncertach i świętować. 

Juwenalia organizuje Samorząd Studentów PW.

Więcej informacji o wydarzeniu na Facebooku