Znak Politechniki Warszawskiej

Uczelnia w czasie pandemii

Uczelnia funkcjonuje w tradycyjnym trybie. Brak dodatkowych ograniczeń, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczelnia funkcjonuje w ograniczonym trybie. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa, kształcenie hybrydowe, praca stacjonarna.

Uczelnia funkcjonuje w poważnie ograniczonym trybie. Zaostrzone zasady bezpieczeństwa, kształcenie zdalne, praca stacjonarna lub zdalna.

Uczelnia funkcjonuje zdalnie, z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości pracy uczelni. Maksymalnie zaostrzone zasady bezpieczeństwa.

NOWE Komunikat Rektora nr 2/2021 z 7 września 2021 r. o przewidywanym trybie kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Komunikat Rektora nr 1/2021 z 1 lipca 2021 r. w związku ze zmniejszeniem się zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19

Zarządzenie Rektora nr 58/2021 z 30 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 104/2020 w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19

Zarządzenie Rektora nr 40/2021 z 17 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej

Informację o potwierdzeniu zakażenia koronawirusem lub o odbywaniu kwarantanny należy zgłaszać na adres powiadomienia@pw.edu.pl
Informacja o pracy zdalnej w okresie kwarantanny i izolacji