Znak Politechniki Warszawskiej

Poziom ograniczeń 3

Uczelnia funkcjonuje zdalnie, z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości pracy uczelni. Maksymalnie zaostrzone zasady bezpieczeństwa.

Zasady bezpieczeństwa

Kształcenie

Wydarzenia

Organizacja pracy

Wyjazdy

Dostępność uczelni

Akademiki

Szczepienia