Znak Politechniki Warszawskiej

Poziom ograniczeń 2

Uczelnia funkcjonuje w poważnie ograniczonym trybie. Zaostrzone zasady bezpieczeństwa, kształcenie zdalne, praca stacjonarna lub zdalna.

Zasady bezpieczeństwa

Kształcenie

Wydarzenia

Organizacja pracy

Wyjazdy

Dostępność uczelni

Akademiki

Szczepienia