Zespoły badawcze

Żeby tworzyć projekty badawcze na miarę wyzwań współczesnego świata, niezbędna jest naukowa współpraca. Kiedy specjaliści w swoich dziedzinach - często ludzie o różnych kompetencjach i doświadczeniach łączą siły, powstają wspaniałe efekty. Raz za razem przekonujemy się o tym na Politechnice Warszawskiej!

Pracujące na naszej Uczelni zespoły badawcze możemy liczyć w setkach. Część z nich funkcjonuje i stale się rozwija od wielu lat, ma renomę i wiele sukcesów na koncie. Inne są młode, ale nie brak im pomysłów i ambicji - przyszłość należy do nich. Jeszcze inne powstają, żeby zrealizować konkretny cel badawczy. Coraz częściej są to grupy interdyscyplinarne, pracujące jak dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa. 

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszych zespołów badawczych. W specjalnych publikacjach opisujemy główne obszary ich zainteresowania, zrealizowane projekty, dostępną infrastrukturę i oferowane usługi. Zachęcamy do korzystania z tych informacji i współpracy z naszymi naukowcami.

Katalogi zespołów badawczych i innowacji technologicznych PW