Projekty badawcze

Godziny spędzane w laboratorium, warsztacie, pracowni. Tygodnie analiz i testów. Setki dokumentów. Dziesiątki rozmów. Chwile niepewności. Taka jest codzienność naukowca. Wszystko po to, żeby pomysł przekuć w coś realnego. Na Politechnice każdego dnia badacze pracują nad swoimi projektami.

Podstawowym źródłem finansowania badań realizowanych na naszej Uczelni są granty pozyskiwane ze źródeł krajowych, międzynarodowych i funduszy strukturalnych. W ramach różnych programów i konkursów w 2020 r. realizowano na PW 500 projektów, 103 rozpoczęto. Najwięcej grantów PW realizowała samodzielnie lub we współpracy krajowej - było to łącznie 315 projektów. 95 projektów realizowała we współpracy z partnerami zagranicznymi, a źródłem finansowania 90 były fundusze strukturalne. W 2020 r. nasi naukowcy realizowali 221 projektów w ramach badań podstawowych i 204 projekty badawczo-rozwojowe.

Nad projektami badawczymi, których realizacja wiąże się z uczestnictwem osób lub z wykorzystaniem danych osobowych, czuwa Zespół ds. etyki badań naukowych z udziałem ludzi.

Jak wygląda praca nad projektami? Pytamy o to naszych badaczy i opisujemy na stronie. Zapraszamy do śledzenia działu Aktualności!