Znak Politechniki Warszawskiej

Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego