Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs na granty wewnętrzne: Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

fot. pixabay

Zapraszamy do udziału w konkursie na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.

Wnioski można składać do 19 czerwca 2020 roku do godziny 14.00.

Wniosek, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, podpisany przez kierownika jednostki, z której wywodzi się kierownik pracy oraz przez kierownika pracy, należy składać w sekretariacie Rady Naukowej Dyscypliny ITT. Dopuszczalna jest elektroniczna forma złożenia dokumentów poprzez wysłanie ich pocztą elektroniczną na adres m.wierzbicka@elka.pw.edu.pl.

O szczegółach informujemy w załącznikach:

Regulamin grantów (pdf, 39,54 kB)
Załącznik nr 1 - Wniosek o grant (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17,82 kB)
Załącznik nr 2 - Porozumienie (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17,55 kB)
Załącznik nr 3 - Protokół oceny i odbioru (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17,26 kB)