Znak Politechniki Warszawskiej

Konkursy IDUB

Ogłoszenie o konkursie IDUB against COVID-19

Opublikowano: 05.05.2020 18:35

fot. freepik.com

Mając na uwadze, że Uczelnia Badawcza to nie tylko misja rozwoju naukowego, ale także działania o wymiarze odpowiedzialności społecznej i gospodarczej, w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, której skutków doświadcza społeczeństwo polskie i cały świat, zdecydowaliśmy się, w ramach wspólnego działania wszystkich Centrów Badawczych POB, ogłosić konkurs na granty badawcze po nazwą IDUB against COVID-19.

Pierwszy konkurs na granty badawcze BIOTECHMED-1

Opublikowano: 06.04.2020 14:38

Inicjujemy pierwszy konkurs na granty badawcze BIOTECHMED-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna (POB_BIB).

Pierwszy konkurs na granty badawcze Technologie Materiałowe-1

Opublikowano: 10.04.2020 17:49

Rozpoczynamy nabór na pierwszy konkurs na granty badawcze Technologie Materiałowe-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie Materiałowe (POB_TM).

Pierwszy konkurs na granty badawcze ENERGYTECH-1

Opublikowano: 15.04.2020 12:15

Ogłaszamy pierwszy konkurs na granty badawcze ENERGYTECH-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Konwersja i Magazynowanie Energii (POB Energy). 

Pierwszy konkurs na granty badawcze FOTECH-1

Opublikowano: 15.04.2020 17:31

Ogłaszamy pierwszy konkurs na granty badawcze FOTECH-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie Fotoniczne. 

Pierwszy konkurs na granty badawcze SzIR-1

Opublikowano: 16.04.2020 15:56

Ogłaszamy pierwszy konkurs na granty badawcze SzIR-1 w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Sztuczna inteligencja i robotyka. 

Pierwszy konkurs na granty badawcze FWEiTE-1

Opublikowano: 17.04.2020 13:54

Ogłaszamy konkurs na granty badawcze IDUB-POB-FWEiTE-1 w ramach Centrum Badawczego POB Fizyka Wysokich Energii i Techniki Eksperymentu (w skrócie: POB HEP).

Pierwszy konkurs na granty badawcze CyberiADa-1

Opublikowano: 21.04.2020 16:30

Ogłaszamy konkurs na granty badawcze CyberiADa-1 oferowane przez Centrum Badawcze POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych (Centrum POB-CyberAD).