Znak Politechniki Warszawskiej

Wyniki konkursu IDUB against COVID-19

18 wniosków z 12 jednostek PW (10 Wydziałów, Kolegium w Płocku i Cezamatu) skierowano do finansowania w konkursie IDUB against COVID-19. Budżet konkursu zwiększono do 5 mln zł.

fot. freepik.com

Podstawowym celem konkursu IDUB against COVID-19 jest sfinansowanie prac nad rozwiązaniami służącymi szeroko rozumianemu przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 i jej skutkom. Zgłaszane do konkursu projekty mogły dotyczyć zarówno obszaru badań podstawowych, jak i prac badawczo-rozwojowych, czy mogło to również być projekty czysto aplikacyjne, nastawione na przygotowanie rozwiązań przeznaczonych do szybkiego wdrożenia w obszarach dotkniętych bezpośrednimi skutkami pandemii.

- Konkurs przyciągnął uwagę wielu świetnych naukowców – mówi profesor Małgorzata Lewandowska, Kierownik zespołu zarządzającego programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" na Politechnice Warszawskiej.

Lista wszystkich wniosków skierowanych do finansowania jest dostępna na stronie www.badawcza.pw.edu.pl