Znak Politechniki Warszawskiej

Pierwsze konkursy Centrów Badawczych POB – podsumowanie

Wiosną tego roku w ramach Centrów Badawczych POB zostały ogłoszone pierwsze konkursy na granty badawcze. Spośród 260 zgłoszonych wniosków do finansowania zostało skierowanych 110.

fot. Focus

Wnioski złożone w ramach konkursów napłynęły z 15 wydziałów i CEZAMAT-u. Najaktywniejszą jednostką okazał się Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, który do pierwszej edycji konkursów Centrów Badawczych POB złożył aż 44 wnioski, z czego do finansowania Rady Naukowe POB-ów skierowały 22 z nich.

Dużym zaangażowaniem wykazały się również Wydział Fizyki, Wydział Chemiczny i Wydział Inżynierii Materiałowej, które przesłały odpowiednio 36, 34 i 30 zgłoszeń.

Dokładne informacje i wykresy dotyczące liczby zgłoszonych wniosków i tego, które obszary badawcze cieszyły się szczególnym zainteresowaniem zespołów naukowców z poszczególnych wydziałów można znaleźć na stronie www.badawcza.pw.edu.pl. To tam zamieszczane są również inne wiadomości dotyczące działań Politechniki Warszawskiej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.