Znak Politechniki Warszawskiej

Konkursy IDUB

Konkurs na granty aparaturowe

Opublikowano: 17.06.2021 09:42

Zdjęcie badaczki pracującej w warsztacie

Wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zakup specjalistycznej aparatury badawczej - to cel nowego konkursu w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB). Nabór wniosków trwa do 15 września 2021 roku.

Nowe programy stypendialne dla doktorantów PW

Opublikowano: 04.08.2020 11:14

Uruchomiliśmy dodatkowe formy wsparcia dla doktorantów ze Szkół Doktorskich. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu "Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza", realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Wyniki konkursu IDUB against COVID-19

Opublikowano: 31.07.2020 14:23

18 wniosków z 12 jednostek PW (10 Wydziałów, Kolegium w Płocku i Cezamatu) skierowano do finansowania w konkursie IDUB against COVID-19. Budżet konkursu zwiększono do 5 mln zł.

Program Open Science – wsparcie dla publikowania w modelu Open Access

Opublikowano: 27.07.2020 13:25

Pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej mogą wnioskować o wsparcie finansowe udzielane na publikowanie artykułów w czasopismach z pierwszego decyla wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus lub za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW. Jest to możliwe dzięki programowi Open Science, który został uruchomiony na Politechnice Warszawskiej w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”.

Pierwsze konkursy Centrów Badawczych POB – podsumowanie

Opublikowano: 03.07.2020 16:13

fot. Focus

Wiosną tego roku w ramach Centrów Badawczych POB zostały ogłoszone pierwsze konkursy na granty badawcze. Spośród 260 zgłoszonych wniosków do finansowania zostało skierowanych 110.

Duże zainteresowanie konkursami Centrów Badawczych POB

Opublikowano: 17.06.2020 12:35

W pierwszych konkursach Centrów Badawczych POB złożono 260 wniosków, fot. BPI

Głównym celem projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) jest transformacja Politechniki Warszawskiej w kierunku uczelni europejskiego formatu, rozpoznawalnej międzynarodowo, wnoszącej dużo większy niż obecnie wkład w światową naukę. Temu służyć ma integracja badań w 7 priorytetowych obszarach badawczych (POB) i powołanie sieci Centrów Badawczych POB.