Znak Politechniki Warszawskiej

Studenckie Koło Naukowe "Biomech" – inżynierowie w służbie zdrowiu

Gdzie lekarz nie może, tam inżyniera pośle. Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomechanicznej "Biomech" wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie pomaga lekarzom podczas planowania przedoperacyjnego.

Modele wydrukowane dzięki technologii 3D przez SKN Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech"

Modele wydrukowane dzięki technologii 3D przez SKN Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech", fot. BPI

– Tworzymy bardzo szczegółowe modele, które są swojego rodzaju przedpolem dla lekarzy – mówi prezes SKN "Biomech" Maciej Gołaszewski. –  Dzięki naszym modelom lekarz może przygotować się do operacji, obejrzeć wcześniej fragment kości.

Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomechanicznej "Biomech" cieszy się już pewną renomą w środowisku. Coraz częściej do "Biomechu" zgłaszają się lekarze czy koła naukowe z uczelni medycznych z prośbą o pomoc w planowaniu przedoperacyjnym. Członkowie koła korzystają z najlepszych narzędzi, znajdujących się w Pracowni Technik Projektowania i Wytwarzania Implantów na Wydziale Inżynierii Produkcji. Opiekunem koła jest prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki.

Inżynieria w medycynie

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej "Biomech" mają na swoim koncie głośne sukcesy: zaprojektowali i wykonali prototypy protez przeznaczonych dla dwóch psów po amputacji kończyn. Dane geometryczne potrzebne do wykonania projektów zostały pozyskane za pomocą skanera 3D, a protezy wytworzone z wykorzystaniem technologii druku 3D. Dzięki protezom z Politechniki Warszawskiej szansę na chodzenie na czterech łapach otrzymały dwa psy: Bero i Wega.

Z kolei 30 września 2015 roku w Instytucie Kardiologii w Warszawie przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka, zaplanowany na podstawie wydruku serca w technologii 3D. Model serca chorej przygotowano właśnie w Zakładzie Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej. Dzięki planowaniu przedoperacyjnemu, lekarze mogli i szczegółowo zaplanować zabieg, który zakończył się sukcesem.

Obecnie Koło Naukowe "Biomech" zajmuje się stworzeniem aparatury do pomiaru rozchylenia żuchwy. W gabinetach lekarskich mierzy się to za pomocą zwykłej linijki, co prowadzi do tego, że każdy lekarz robi to inaczej i wyniki nie są ustandaryzowane.

– Lekarze wiedzą już, że posiadamy specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz mamy wiedzę, żeby sobie z tego typu problemami poradzić – podkreśla dr Roman Grygoruk z Zakładu Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Inżynierii Produkcji.

Maciej Gołaszewski, prezes koła w Pracowni Technik Projektowania i Wytwarzania Implantów WIP, fot. BPI

Wieloetapowa praca

Wydrukowane w technologii 3D ortezy, protezy czy modele narządów do planowania przedoperacyjnego to tylko ostatni etap bardzo złożonego procesu, który ma miejsce w Technik Projektowania i Wytwarzania Implantów na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Jak wygląda praca nad stworzeniem protezy wydrukowanej w technologii 3D? Wszystko zaczyna się od odlewu, który jest później skanowany. Dodatkowo część pomiarów dokonuje się ręcznie - oba rozwiązania mogą się uzupełniać. Następnie z zebranych danych, dzięki oprogramowaniu CAD projektowane są docelowe modele ortez lub protez. Wydruk elementu jest ostatnim etapem. Należy podkreślić, że w przypadku tworzenia modeli do planowania przedoperacyjnego nie zawsze konieczne jest ich drukowanie.

Wizytówka laboratorium wydrukowana w technologii 3D, fot. BPI

Międzynarodowa wymiana doświadczeń

Studenci z KN Biomechaniki i Inżynierii Biomechanicznej "Biomech" wciąż pogłębiają swoją wiedzę – również dzięki kontaktom międzynarodowym. Mieli oni okazję dwukrotnie odwiedzić The International Research Center for Mathematics & Mechanics of Complex Systems we włoskiej miejscowości Cisterna di Latina, nieopodal Rzymu. Członkowie Koła Naukowego "Biomech" wzięli udział w wykładach i szkoleniach prowadzonych przez zespół prof. Francesco dell’Isoli.

Współpraca z lekarzami m.in. ze szpitala Bielańskiego, klinik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, biologami pracującymi przy hodowlach komórkowych czy producentami sprzętu medycznego, to także ogromna szansa na rozwój członków koła. Dostęp do najlepszych laboratoriów i wiedzę już mają, teraz czekają na kolejne wyzwania.

 

Monika Bukowska

Biuro ds. Promocji i Informacji

 

_____________

Kontakt: skn.biomech@wip.pw.edu.pl

Oficjalny fanpage koła na Facebooku: https://www.facebook.com/SKNBiomech