Znak Politechniki Warszawskiej

PIKAOM, czyli nowe technologie w diagnostyce patomorfologicznej

 "Platforma internetowa komputerowej analizy obrazów mikroskopowych do wspomagania współczesnej diagnostyki patomorfologicznej" to projekt badawczy realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Wojskowy Instytut Medyczny, Instytut Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej PAN oraz Politechnika Warszawska - zespół prof. nzw. dr. hab. inż. Tomasza Markiewicza z Wydziału Elektrycznego.

Celem badaczy jest zaprojektowanie i zrealizowanie internetowej platformy dla zarejestrowanych lekarzy, naukowców i studentów, która bezpłatnie oferowałaby następujące możliwości:

  • wykonanie analizy ilościowej obrazów histopatologicznych wybranych barwień i tkanek za pomocą algorytmów firmowanych przez autorów projektu,
  • archiwizowanie obrazów mikroskopowych,
  • przeprowadzanie wzajemnych konsultacji oraz wspólnych badań naukowych.

„Aktualnie platforma jest dostępna tylko dla projektantów, obsługuje już wysyłanie i przeglądanie zdjęć mikroskopowych oraz ma utworzone profile sprzętu, wybranych barwień, anatomii, opisu przypadków i obrazów” – mówi Tomasz Markiewicz.

Ponieważ podjęto decyzję, iż tworzenie schematów algorytmów, interakcji użytkownika z algorytmami i opisem wirtualnych preparatów oraz ich ładowanie na platformę będzie się odbywać przez dodatkową aplikację instalowaną lokalnie, obecnie trwają prace w tym kierunku.

Stosowanie platformy pozwoli na:

  • skrócenie czasu poświęcanego przez patomorfologów do oceny preparatów,
  • zmniejszenie kosztu konsultacji dzięki zastąpieniu wysyłania preparatów umieszczaniem ich obrazów (głównie wirtualnych preparatów) na serwerze platformy,
  • zwiększenie powtarzalności, porównywalności i obiektywności przeprowadzanych ocen ilościowych.

Uzyskane efekty mają bezpośrednie przełożenie na poprawę skuteczności i obniżenie kosztów leczenia chorych.

Planowany termin uruchomienia pełnej użyteczności platformy dla projektantów i wybranych konsultantów to czwarty kwartał tego roku. Zakończenie projektu tzn. wprowadzenie i weryfikacja algorytmów, utworzenie obszernej bazy danych, poprawki i udogodnienia dla użytkowników, powinny być zrealizowane do 30 września 2016 roku.

 

Na zdjęciu: Tomasz Markiewicz, lider zespołu. Na monitorze widać uruchomioną platformę.
Opracowanie: Biuro ds. Promocji i Informacji na podstawie materiałów T. Markiewicza.
jk/

___________________________

Wydział Elektryczny PW
PIKAOM – Platforma Internetowa Komputerowej Analizy Obrazów Mikroskopowych
Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych NCBR w latach 2013-2016