Znak Politechniki Warszawskiej

Nowoczesny system ładowania dla pojazdów elektrycznych

Przedsięwzięcie, którego liderem jest Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej (a dokładnie – Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej), zostało skierowane do finansowania w konkursie POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze. Co więcej, projekt ten otrzymał najwyższą ocenę w obszarze energia, transport i klimat.

fot. pixabay

MoReSiC (Modularized, Reconfigurable and Bidirectional Charging Infrastructure for Electric Vehicles with Silicon Carbide Power Electronics) będzie polegał na opracowaniu modułowego systemu ładowania dla pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem technologii przyrządów mocy z węglika krzemu (SiC). Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni, z Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektryczego Politechniki Warszawskiej.

Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami: Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim oraz firmą Markel sp. z o.o. z Piaseczna pod Warszawą.

Zalety rozwiązania

Wiadomo, że postępująca elektryfikacja transportu, w tym samochodów osobowych, jest wyzwaniem dla szeroko pojętej infrastruktury ładowania – wymagana jest nie tylko wysoka sprawność energetyczna systemu, ale także jego rekonfigurowalność w zależności od potrzeb. Opracowywana stacja ładowania z trójprzewodowym systemem prądu stałego będzie w stanie współpracować z podręcznym magazynem bateryjnym a także, w razie potrzeby, zwracać energię do sieci. Planuje się także ograniczenie kosztów i złożoności układu poprzez skomponowanie go z jednolitych podukładów na bazie tranzystorów SiC MOSFET.

Istotnymi aspektami projektu są także wsparcie rozwoju młodych naukowców, wymiany międzynarodowej, a także współpracy między partnerami uczelnianymi i przemysłowymi.

Projekt potrwa trzy lata, a jego budżet wynosi 5 mln zł.

Polsko-norweska współpraca

Konkurs POLNOR 2019 jest częścią programu „Badania stosowane” wdrażanego w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Celem programu jest podniesienie jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej miedzy Polską a Norwegią, rozwijanej w oparciu o równe partnerstwo między polskimi i norweskimi organizacjami badawczymi i przedsiębiorstwami.

Operatorem programu „Badania stosowane” jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W konkursie POLNOR 2019 można było zgłaszać projekty z sześciu obszarów tematycznych: zdrowie i opieka społeczna, przemysł i technologie informacyjne, energia, transport i klimat, żywność i zasoby naturalne, rozwój społeczny i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe.

Do dofinansowania skierowano 38 prac.

Pełne wyniki konkursu POLNOR 2019 są dostępne na stronie NCBR