Znak Politechniki Warszawskiej

Nowatorska metoda projektowania iluminacji

W następstwie działalności naukowej pracowników Zakładu Techniki Świetlnej, skupionych wokół osoby prof. dr hab. Wojciecha Żagana, przy projektowaniu oświetlenia obiektów budowlanych wykorzystywana jest nowatorska metoda projektowania iluminacji opierająca się na komputerowej wizualizacji charakteryzującej się dużym realizmem, tzw. dokładnością fotorealistyczną. Jest to punkt zwrotny w podejściu do iluminacji obiektów, pojawiła się bowiem możliwość wiarygodnej oceny rezultatów projektu na podstawie obrazu symulacyjnego,  na długo przed fizyczną realizacją koncepcji oświetlenia.

Projektowanie symulacyjne oświetlenia wymaga stworzenia wirtualnego modelu 3D oświetlanego obiektu, nadania właściwości refleksyjno-transmisyjnych poszczególnym odrębnym częściom elewacji i wprowadzenia do tej wirtualnej przestrzeni charakterystyk fotometrycznych rzeczywistego sprzętu. Następnie uruchamiane są algorytmy obliczeń fotometrycznych, które w rezultacie generują obraz oświetlanego obiektu. Realizm uzyskanych obrazów wynika stąd, że rozkłady luminancji i barwy wygenerowane na monitorze komputera (na drukarce), bez konieczności skalowania odpowiadają rzeczywistym  wartościom tych parametrów na oświetlanym obiekcie. Przedstawione nowatorskie postępowanie projektowe nie byłoby możliwe, gdyby nie prace nad symulacyjnymi modelami sprzętu oświetleniowego, prowadzonymi w Zakładzie Techniki Świetlnej.

Dzięki symulacyjnym obrazom iluminacji stało się możliwe zainicjowanie poważnych badań naukowych dotyczących zagadnienia iluminacji. Powstało wiele prac naukowych i przeprowadzono z końcowym sukcesem wiele postępowań doktorskich. Jednocześnie, wszyscy absolwenci kończący studia w Zakładzie Techniki Świetlnej posiadają tą unikalną umiejętność: potrafią wykonywać fotorealistyczne iluminacje obiektów.

Zakład Techniki Świetlnej, dzięki swoim osiągnięciom, jest znany zarówno w kraju jak i za granicą. Poziom zawodowy i naukowy osiągnięty przez Zespół jest na tyle wysoki, że dziś można mówić o szkole projektowania iluminacji. W Zakładzie wykonano ponad 100 projektów, z których większość została zrealizowana: Pałac Prezydenta RP, gmachy Sejmu RP, Collegium Novum UJ w Krakowie, Gmachy Politechniki Warszawskiej, Filharmonia Narodowa w Warszawie, kościoły Najświętszego Zbawiciela, ss. Wizytek i Seminaryjny w Warszawie i wiele innych.

 

Opracowanie: Biuro ds. Promocji i Informacji na podstawie materiałów Zakładu Techniki Świetlnej
/ud