Znak Politechniki Warszawskiej

#JestemFulbrighterem: dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio

Badaczka z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW została laureatką Fulbright Senior Award 2020-21. W ramach stypendium będzie realizować projekt „Order in Data Science and Category Theory” („Relacja porządku w Data Science i w Teorii Kategorii”).

dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio

dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio

– Głównym celem projektu jest transfer wiedzy – będę uczestniczyć we wspólnych projektach prowadzonych przez matematyków i specjalistów od Data Science na Iowa State University w Ames – wyjaśnia dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio. – Ta współpraca jest tam mocno rozwinięta.

Badaczka z Politechniki Warszawskiej jest ekspertem w zaawansowanej teorii krat i ogólniej – struktur uporządkowanych. Właśnie takiego specjalisty poszukiwali Amerykanie. – W zamian chcę zdobyć doświadczenie w prowadzeniu projektów i rozwiązywaniu problemów istotnych dla naukowców zajmujących się Data Science – opowiada dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio. – Mam nadzieję, że zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli mi na wprowadzenie metod algebraicznych w nauczaniu Data Science na moim Wydziale.

– Jestem bardzo wdzięczna panu profesorowi Jonathanowi Smithowi z Iowa State University, który zwrócił moją uwagę na to stypendium i zachęcił do starania się o nie – wspomina laureatka Fulbright Senior Award. – Pan profesor odwiedzał mój Wydział wielokrotnie, również jako stypendysta Fulbrighta w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/13.

Dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio spędzi na Iowa State University 9 miesięcy (od sierpnia 2020 do maja 2021, czyli rok akademicki w Stanach Zjednoczonych). To maksymalny okres, na który przyznawane jest stypendium. – Wyjeżdżam razem z rodziną, na co także pozwala to stypendium przez dofinansowanie pobytu – zaznacza badaczka z PW. – Myślę, że będzie to dla nas wspaniałe doświadczenie.

***

Fulbright Senior Award, którego laureatką została dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, to stypendium dla pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych z polskich jednostek naukowych, umożliwiające realizację projektu (trwającego od 3 do 9 miesięcy) w Stanach Zjednoczonych.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Polska już w 1959 roku dołączyła do Programu, jako pierwszy kraj Europy Wschodniej. Program działa dwukierunkowo: finansuje wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do Stanów Zjednoczonych i wspiera ich obiecujące projekty oraz umożliwia przyjazd do Polski i pobyt naukowy amerykańskim studentom, wykładowcom i ekspertom.