Znak Politechniki Warszawskiej

#JestemFulbrighterem: Zuzanna Jarzyńska

– Planuję spędzić przyszły rok, studiując Urban Design – mówi Zuzanna Jarzyńska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, laureatka Fulbright Graduate Student Award 2020-21.

Zuzanna Jarzyńska

Zuzanna Jarzyńska

To stypendium dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów magisterskich lub doktoranckich w Stanach Zjednoczonych, finansujące pierwszy rok nauki, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Zuzanna Jarzyńska jedzie na studia magisterskie Master of Science in Architecture and Urban Design na Columbia University, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation.

Podczas swojego pobytu Zuzanna Jarzyńska będzie się skupiać na Urban Designie. – To pojęcie jest w Polsce raczej wąsko rozumiane – jako dyscyplina zajmująca się projektowaniem przestrzeni publicznych, pracą w skali między architektoniczną a urbanistyczną – opowiada stypendystka Fulbrighta. – Praktyka na uczelniach amerykańskich obejmuje zaś intensywnie interdyscyplinarną pracę teoretyczną, analityczną i projektową, która nie zawsze kończy się materialną interwencją. Mam nadzieję podjąć się w trakcie stypendium pracy nad zagadnieniami różnymi od znajomych, polskich kontekstów urbanistycznych.

– O stypendium wiedziałam od dawna, kojarzyło mi się z profesorskimi wyjazdami naukowymi i sporym prestiżem – przyznaje Zuzanna Jarzyńska. – Dopiero ostatnio (zdecydowanie za późno!) dowiedziałam się o istnieniu programu wspierającego studentów wyjeżdżających na studia magisterskie i doktoranckie. Aplikację złożyłam po dokładnym zaplanowaniu, gdzie i co chciałabym robić, a więc przede wszystkim stypendium umożliwia mi realizację wcześniej przemyślanych planów. 

***

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Program Fulbrighta działa dwukierunkowo: finansuje wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do Stanów Zjednoczonych i wspiera ich obiecujące projekty oraz umożliwia przyjazd do Polski i pobyt naukowy.