Znak Politechniki Warszawskiej

#JestemFulbrighterem: Kamila De Witte

– Otrzymałam stypendium na studia magisterskie na kierunku Engineering Management ze specjalizacją Energy, Sustainability and Environment – mówi Kamila De Witte z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, laureatka Fulbright Graduate Student Award 2020-21.

Kamila De Witte

Kamila De Witte

Do końca marca uczelnie mają czas na podjęcie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata. Potem laureaci wybiorą miejsce swojego pobytu w ramach stypendium.

Fulbright Graduate Student Award przyznawane jest osobom zainteresowanym rozpoczęciem studiów magisterskich lub doktoranckich w Stanach Zjednoczonych. Finansuje ono pierwszy rok nauki, z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

– Moim celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania inżynierią – przyznaje Kamila De Witte. – Liczę, że w przyszłości umożliwi mi to zostanie wykwalifikowanym managerem pracującym przy projektach związanych z innowacjami technologicznymi, który z jednej strony rozumie technologie, z drugiej zaś potrafi skutecznie współpracować z dużymi zespołami ludzi. W planach mam nawiązanie kontaktów z innymi studentami z całego świata oraz innowatorami i naukowcami, którzy na co dzień zajmują się problematyką zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii. 

O stypendium Fulbrighta nasza laureatka dowiedziała się dzięki współpracy z zespołem badawczym z Politechniki Warszawskiej zajmującym się procesami filtracji oleju napędowego. Wśród nich byli doktoranci szukający możliwości rozwoju również poza granicami Polski.

– Zdecydowałam się aplikować, bo chcę kontynuować studia techniczne pogłębiające wiedzę inżynierską, ale jednocześnie rozwijające wiedzę na temat biznesowych aspektów technologii – opowiada Kamila De Witte. – Uniwersytety w USA oferuję szeroką gamę programów z zakresu zarządzania inżynierią.

– Na rynku pracy w dzisiejszych czasach od inżynierów oczekuje się nie tylko wiedzy technicznej, ale również interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz umiejętności pracy z ludźmi – podkreśla Kamila De Witte. – Wierzę, że zdobycie wiedzy na temat zarządzania inżynierią podczas studiów przygotuje mnie do świadomego wejścia na rynek pracy.

***

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Polska już w 1959 roku dołączyła do Programu, jako pierwszy kraj Europy Wschodniej. Program działa dwukierunkowo: finansuje wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do Stanów Zjednoczonych i wspiera ich obiecujące projekty oraz umożliwia przyjazd do Polski i pobyt naukowy amerykańskim studentom, wykładowcom i ekspertom.