Znak Politechniki Warszawskiej

Jak odczarować naukę matematyki?

Jest nudna, trudna, a w formie, znanej ze szkolnych podręczników, także oderwana od rzeczywistości i nieprzydatna. Tak często postrzegana jest matematyka. Czy z tymi stereotypami można walczyć? Tak! Robią to naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Dzieci siedzą przy komputerach i korzystają z platformy internetowej „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”

Z platformy internetowej korzystają już uczniowie, głównie ze szkół z Warszawy i okolic, fot. Urząd M. St. Warszawy Dzielnica Wola

– Obecnie sposób nauczania matematyki wygląda tak, że wszyscy uczniowie z klasy traktowani są jednakowo – mają jeden zbiór z zadaniami i po kolei je rozwiązują – mówi dr inż. Łukasz Błaszczyk z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. – A są grupy, którego do tego systemu nie pasują. To uczniowie popełniający błędy już w pierwszym zadaniu i ci, którzy po trzech podobnych ćwiczeniach czują się znudzeni.

Skrojony na miarę

Projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy” ma pomóc unikać takich sytuacji. To unikalna w skali światowej platforma internetowa.

– Uczeń dostaje do rozwiązania zadania dopasowane do niego: do jego wcześniejszych wyników, możliwości, oczekiwań, błędów, jakie popełnia – wyjaśnia dr Błaszczyk. – Odciążamy nauczyciela, bo to system automatycznie dobiera zadania. Wszystko odbywa się wewnątrz programu, przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji, z wykorzystaniem dotychczas zebranych danych o całej populacji uczniów biorących udział w projekcie.

System jest tak skonstruowany, że jeśli uczeń popełni błąd, nie dostaje od razu gotowego rozwiązania, tylko łatwiejsze zadanie, które ma pomóc znaleźć źródło problemu i umożliwić nadrobienie zaległości. I tak aż do skutku. Gdy z kolei uczeń z łatwością radzi sobie z kolejnymi przykładami, otrzymuje trudniejsze ćwiczenia, zmuszające go do większego wysiłku i stymulujące rozwój.

Projekt jest skierowany do uczniów klas czwartych szkoły podstawowej. To ważny etap w edukacji, bo wtedy po raz pierwszy pojawia się podział na konkretne, samodzielne przedmioty. Często pociąga to za sobą poważne konsekwencje, takie jak początek problemów z nauką.

Na wzór gier komputerowych

W bazie, którą przygotowali naukowcy z PW, znajdują się gotowe zadania, w pełni zgodne z programem nauczania i niezbędne do zrozumienia danego zagadnienia. Nauczyciel ma jednak także możliwość skomponowania własnych ćwiczeń.

Ważnym elementem platformy jest strona graficzna. Twórcy zadbali o to, by była atrakcyjna wizualnie.

– Wprowadziliśmy też system zbierania punktów za zrobienie zadań – dodaje dr Błaszczyk. – Za osiągnięcie kolejnego poziomu uczniowie zdobywają odznaki. Jak w grach komputerowych.

Pomoc dla ucznia i nauczyciela

Obecnie projekt jest w fazie pilotażu. Na razie, po konsultacjach z odpowiednimi władzami samorządowymi i dyrekcjami szkół, został testowo wdrożony w wybranych klasach, głównie z Warszawy i okolic. W kolejnym roku planowane jest dalsze udostępnianie, ze szczególnym naciskiem na szkoły z obszarów wiejskich. Projekt zakłada zrekrutowanie 500 uczniów, ale twórcy myślą już o jego dalszym rozwoju i wykorzystaniu na dużo większą skalę w całej Polsce.

– Na tym etapie zachęcamy nauczycieli do używania projektu jako wspomagania prac domowych – mówi dr Błaszczyk. – Uczniowie mogą się sami przetestować. Tym samym nauczyciel jest zwolniony ze sprawdzania. Ma oczywiście dostęp do statystyk programu. Widzi, ile czasu uczeń potrzebował na rozwiązanie zadania i to, jakie błędy popełniał. Wie też na przykład, że z jakimś zadaniem problem miała duża część grupy i ten materiał trzeba omówić na lekcji jeszcze raz.

– Chcemy obalić mity dotyczące matematyki – zaznacza dr Błaszczyk. – Zależy nam, żeby od jak najwcześniejszego etapu edukacji zainteresować uczniów zagadnieniami matematycznymi – tak, żeby w przyszłości pomyśleli o studiach ścisłych. Bo matematyka wcale nie jest dla wybranych.
 

Agnieszka Kapela

Biuro ds. Promocji i Informacji

 

Więcej informacji o projekcie: https://power.mini.pw.edu.pl/

Czas realizacji projektu: 02.07.2018 – 30.06.2020

Projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy” (POWR.03.01.00-00-U192/17-00) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego