Znak Politechniki Warszawskiej

Badania, które pomogą w przygotowaniach sportowców

Dwie prace dr. inż. Marcela Młyńczaka z Wydziału Mechatroniki PW i dr. n. med. Huberta Krzysztofiaka z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej zostały ostatnio opublikowane w „Frontiers in Physiology” – wiodącym czasopiśmie zajmującym się fizjologią (IF = 3.394).

Kadriogram

Wyniki badań naukowców mają być wykorzystywane w przygotowaniach sportowców, fot. pixabay

Artykuły dotyczą zastosowania metod analizy przyczynowej w badaniach przeprowadzanych u polskich olimpijczyków. Prezentują one nowe podejście do analizy danych fizjologicznych, w którym ocenie i parametryzacji podlegają związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy pracą układu krążenia a aktywnością oddechową.

– Nasze wyniki docelowo mają być wykorzystane do profilowania przygotowania sportowców do najważniejszych imprez sportowych, projektowania najbardziej optymalnego indywidualnego planu treningowego, a także umożliwienia analizy trendu w warunkach naturalnych, poza laboratorium – wyjaśnia dr inż. Marcel Młyńczak.

Pierwsza publikacja pt. „Discovery of Causal Paths in Cardiorespiratory Parameters: A Time-Independent Approach in Elite Athletes” (Odkrywanie ścieżek przyczynowych wśród parametrów kardiologicznych i oddechowych: podejście niezależne od czasu u wyczynowych sportowców) skupia się na estymacji globalnych powiązań pomiędzy częstością skurczów serca a częstością i głębokością oddechu w trakcie próby ortostatycznej. Dzięki temu docelowo możliwe będzie określenie najbardziej efektywnych modyfikacji treningowych dopasowanych do charakteru określonej dyscypliny sportowej.

Drugi artykuł pt. „Cardiorespiratory Temporal Causal Links and the Differences by Sport or Lack Thereof” (Czasowe związki przyczynowe pomiędzy parametrami kardiologicznymi i oddechowymi oraz różnice pomiędzy grupą kontrolną i różnymi rodzajami dyscyplin sportowych) dotyczy głębszego spojrzenia na lokalne, tzn. obejmujące pojedyncze wdechy i wydechy, zależności pomiędzy kluczowymi parametrami. – Same różnice w parametrach analizy przyczynowej pozwalają na dobre rozróżnienie pomiędzy sportowcami i grupą kontrolną, a te dodane do tradycyjnej analizy pozwolą na jeszcze dokładniejsze i, co najważniejsze, obiektywne profilowanie dyspozycji sportowca – tłumaczy dr Młyńczak.

Współpraca dr. inż. Marcela Młyńczaka z dr. n. med. Hubertem Krysztofiakiem trwa już od 2015 roku, stanowi efektywne połączenie doświadczeń i wiedzy inżynierskiej oraz medycznej. Na kanwie opublikowanych wyników prowadzone i planowane są następne badania obejmujące zagadnienia specyficzne dla konkretnych dyscyplin i grup polskich najlepszych sportowców.

Obie prace zostały opublikowane w trybie Open Access dzięki dofinansowaniu z funduszy grantu dziekańskiego oraz środków statutowych Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej (Wydział Mechatroniki PW).

Informacje o dorobku naukowym dr. Młyńczaka są dostępne w ORCID, ResearchGate i na Twitterze