Znak Politechniki Warszawskiej

Zespół z PW ze złotym medalem Międzynarodowej Wystawy Wynalazków

Naukowcy z Wydziału Chemicznego zostali nagrodzeni za projekt "Sposób wytwarzania dynamicznego substytutu kości gąbczastej wraz z powiązanymi rozwiązaniami".

Zespół nagrodzony złotym medalem podczas IWIS 2019: mgr inż. Michał Wrzecionek, dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr inż. Paweł Ruśkowski, mgr inż. Monika Budnicka i prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki

Twórcami wynalazku są m.in. mgr inż. Michał Wrzecionek, dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr inż. Paweł Ruśkowski, mgr inż. Monika Budnicka i prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki, fot. BPI

Pomysł na stworzenie nowego materiału, który ma szansę zrewolucjonizować ortopedię, podsunął chemikom ortopeda - prof. Krzysztof Ficek. Materiał ten ma służyć jako rusztowanie dla komórek odbudowującej się kości, a nasączenie go czynnikiem biologicznym (np. osoczem bogatopłytkowym, komórkami macierzystymi) dodatkowo przyspieszy proces regeneracji tkanki.

Nad projektem pracuje Zespół BioMat - biomateriałów i polimerów do zastosowań biomedycznych. Tworzą go dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, mgr inż. Monika Budnicka, Monika Szymaniak, dr inż. Paweł Ruśkowski, Anna Tytman, mgr inż. Michał Wrzecionek i prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki.

Pomysł zdobył złoty medal podczas 13. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS (14-16 października 2019). Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Każdego roku w wystawie biorą udział naukowcy reprezentujący ponad 25 krajów. Wynalazcy przedstawiają innowacje stanowiące przegląd osiągnięć technicznych, niektóre z nich wykorzystywane są już w praktyce, a inne oczekują na wdrożenie.