Znak Politechniki Warszawskiej

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i innowacyjne projekty dla kolejnictwa

Konsorcjum Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (lider), Budimex S.A., Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Ochrony Środowiska–PIB oraz TINES pracują nad innowacyjnymi urządzeniami dla PKP PLK SA, ograniczającymi emisję drgań i hałasu.

Wydział Inżynierii Lądowej PW sprawuje rolę lidera w konsorcjum opracowującym innowacyjne rozwiązania dla PKP PLK SA.

Wydział Inżynierii Lądowej PW sprawuje rolę lidera w konsorcjum opracowującym innowacyjne rozwiązania dla PKP PLK SA.

InRaViS i InRaNoS to nazwy projektów, których celem jest opracowanie innowacyjnych produktów dedykowanych ochronie ludzi, budynków oraz środowiska przed hałasem i drganiami powodowanymi ruchem kolejowym. Na podstawie wyników symulacji numerycznych, badań laboratoryjnych oraz testów prowadzonych w warunkach rzeczywistych, powstaną wytyczne do stosowania wypracowanych urządzeń na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK SA.

W ramach projektu InRaNoS (Innovative Solutions for People and Environment Protection Against Rail Traffic Noise), zostaną stworzone dwa rodzaje prototypowych urządzeń ograniczających hałas - tłumiki przyszynowe i torowe. Projekt InRaViS  (Innovative Solutions for People and Buildings Protection Against Rail Traffic Vibrations) zakłada natomiast opracowanie czterech typów urządzeń wprowadzanych w konstrukcję nawierzchni kolejowej, przeznaczonych do podsypkowych (maty wibroizolacyjne podtłuczniowe i podkładki podpodkładowe) oraz bezpodsypkowych (maty wibroizolacyjne podpłytowe i system blokowych podpór szynowych w otulinie)  konstrukcji nawierzchni kolejowej.

Prototypy urządzeń będą wynikiem optymalizacji materiałowych, geometrycznych, symulacji komputerowych oraz badań laboratoryjnych. Zostaną zaprojektowane dzięki analizie mechanizmów powstawania oraz ograniczania drgań i hałasu, a także skuteczności ich tłumienia. Efektywność prototypów tłumiących hałas i drgania zostanie także zbadana metodą impulsową, na wycinkach konstrukcji nawierzchni kolejowej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wszystkie urządzenia, dopracowane pod względem technicznym, wyprodukuje firma TINES, a ich zabudowę na odcinkach badawczych toru doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie wykona Budimex S.A. Pomiary poziomu hałasu na torze doświadczalnym wykona Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, poziomu drgań transmitowanych do otoczenia trasy Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, zaś poziomu oddziaływań w pojeździe szynowym Instytut Kolejnictwa.

Na podstawie wyników badań i testów powstaną wytyczne stosowania urządzeń w celu ograniczenia poziomu drgań i hałasu od ruchu kolejowego (możliwy będzie precyzyjny dobór środków minimalizujących w stosunku do skali przekroczeń). Zakończenie prac planowane jest na maj 2021 r.

Projekty InRaViS oraz InRaNoS współfinansowane są przez PKP PLK SA oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 1/4.1.1/2017/POIR Wspólne Przedsięwzięcie BRIK.

Więcej informacji o projektach znajduje się na poświęconej im stronie internetowej.

 

Wartość projektu InRaVis: 7 300 726,83 zł

Dofinansowanie: 2 840 482,12 zł

Wynagrodzenie PKP PLK: 2 840 482,12 zł

 

Wartość projektu InRaNos: 3 885 865,00 zł

Dofinansowanie: 1 575 857,00 zł

Wynagrodzenie PKP PLK: 1 575 857,00 zł