Znak Politechniki Warszawskiej

Współpraca Wydziału Inżynierii Produkcji i firmy Mondi Simet

Dzięki temu do Zakładu Technologii Poligraficznych trafił przemysłowy ploter tnąco-bigujący. Urządzenie posłuży do prowadzenia badań naukowych i będzie wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych.

Zdjęcie przedstawicieli firmy Mondi Simet i Politechniki Warszawskiej podczas uroczystego przekazania plotera

Przedstawiciele firmy Mondi Simet i Politechniki Warszawskiej podczas uroczystego przekazania plotera

Uroczyste przekazanie plotera przez firmę Mondi Simet Sp. z o.o. odbyło się 17 grudnia 2020 roku w budynku Gmachu Poligrafii.

Korzyści dla nauki i przemysłu

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Mondi Simet: Krzysztof Jakubowski – Dyrektor Zarządzający, Anna Borzeszkowska – Dyrektor HR, Paweł Kasperkowiak – Menedżer Produkcji, Łukasz Bujanowicz – Menedżer Działu Rozwoju Produktu, Rafał Miszczak – Menedżer Innowacji Produktowych, Jolanta Karaś – Menedżer HR. Politechnikę Warszawską reprezentowali prof. dr hab. inż. Adam Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju, dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji oraz dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. uczelni – Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych.

Uczestnicy podkreślali istotne znaczenie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem. Wskazywali, że przynosi to obustronne korzyści. W przypadku Politechniki Warszawskiej i Mondi Simet to m.in. rozwój prac naukowych w zakresie opakowalnictwa, wdrażanie innowacyjnych pomysłów, rozwiązywanie problemów pojawiających się na etapie projektowania i produkcji opakowań czy podnoszenie poziomu kształcenia przyszłych inżynierów.

Kulminacyjnym momentem spotkania było oficjalne uruchomienie przekazanego plotera oraz zademonstrowanie jego działania. Jako przykład zastosowania pokazano wykonanie pudełka na książkę, wydaną z okazji jubileuszu kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej.

Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe publikacje zapakowane w wytworzone na ploterze pudełka.

Zdjęcie przedstawicieli firmy Mondi Simet i Politechniki Warszawskiej podczas uroczystego przekazania plotera

Uczestnicy podkreślali istotne znaczenie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem

Nowoczesne technologie dla studentów

Ploter przemysłowy ProDigi 1613 firmy LaserComb przekazany przez firmę Mondi Simet pozwoli na szybkie i precyzyjne wykonywanie pudełek zaprojektowanych przez studentów w programie graficznym. Do tej pory pudełka były wycinane ręcznie, co utrudniało zachowanie odpowiedniej dokładności i jakości.

Dzięki urządzeniu będzie można także weryfikować projekty pod kątem poprawności wykonania konstrukcji, a w razie konieczności – korygować nieprawidłowości i ponownie wykonywać prototypy. Studenci otrzymają też szanse rozwijania swojej kreatywności – teraz szybko i łatwo będą mogli przenosić projekty wykonane w programie komputerowym na ploter tnąco-bigujący. To pozwoli dostrzec ewentualne błędy konstrukcyjne opakowania oraz umożliwi dokonanie oceny jego funkcjonalności i przydatności do zapakowania danego produktu.

Takie praktyczne umiejętności przydadzą się na rynku pracy.

Ploter to kolejne wzbogacenie programu studiów na kierunku Papiernictwo i Poligrafia. Już wcześniej wprowadzono tam nowy program dydaktyczny wykorzystujący możliwości, jakie oferuje oprogramowanie firmy Esko (m.in. Artios CAD, DeskPack, Studio i PackEdge), wspomagające projektowanie opakowań. To efekt współpracy Zakładu Technologii Poligraficznych z firmami Digiprint i ESKO.