Znak Politechniki Warszawskiej

Współpraca Wydziału GiK i Głównego Urzędu Miar

Uszczegółowienie i rozwijanie współpracy – to główny cel porozumienia, które 16 lutego 2021 roku podpisali przedstawiciele Głównego Urzędu Miar oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcie z podpisania porozumienia o współpracy między Wydziałem Geodezji i Kartografii a Głównym Urzędem Miar

W ramach porozumienia Wydział GiK i GUM będą rozwijać różne formy współpracy, fot. GUM

W ramach porozumienia GUM i Wydział GiK będą współpracować w obszarze rozwoju technik pomiarowych i technologii związanych z metrologią długości oraz metrologią czasu i częstotliwości, testować aparaturę pomiarową przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury badawczej oraz współpracować przy projektach badawczo-rozwojowych.

Porozumienie jest w szczególności pierwszym krokiem do efektywnego wykorzystania potencjału, zasobów i usług, będących wynikiem realizacji projektów CENAGIS (Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych) przez Politechnikę Warszawską oraz ŚKLGUM (Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1) przez GUM.

W ramach współpracy zostaną podjęte również działania prowadzące do uruchomienia w przyszłości serwisu modelowania fizycznych i geometrycznych cech współczesnej geodynamiki regionu Gór Świętokrzyskich.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Miar