Znak Politechniki Warszawskiej

Układ scalony BioSoC, czyli jak monitorować zdrowie człowieka

Układ scalony BS1

Układ scalony BS1, fot. EiTI

System, który pozwoli kontrolować parametry życiowe m.in. kierowców czy operatorów maszyn jest na wyciągnięcie ręki. Zespół prof. nzw. dr. hab. inż. Witolda Pleskacza z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych skonstruował układ scalony BioSoC do monitorowania stanu zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem z cyklu BIT PW.

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW jest jedną z niewielu jednostek w kraju, które specjalizują się w projektowaniu układów mikroelektronicznych. Nic więc dziwnego, że to właśnie naukowcy z Politechniki Warszawskiej mieli za zadanie opracowanie nowej technologii, umożliwiającej monitorowanie stanu zdrowia człowieka w warunkach dynamicznych.

Budowa układu scalonego BioSoC (ang. Bio System on Chip) była częścią projektu BIOSIP pt. "Mikroukładowa technologia pomiaru parametrów psychofizjologicznych w warunkach dynamicznych". BioSiP to minimoduł integrujący funkcje i możliwości pomiarowe współczesnych urządzeń diagnostycznych. Opracowany system pomiarowy stanie się atrakcyjny jako element urządzeń mobilnych nowej generacji, składnik systemów monitorowania i ochrony zdrowia.

W układzie BioSoC zintegrowane zostały systemy monitorujące parametry psychofizyczne człowieka: aktywność elektryczną serca (EKG), aktywność elektryczną mięśni (EMG), temperaturę ciała, poziom stresu (rezystancja skóry) i częstość oddechu. Układ ten będzie integrował wiele torów analogowych wraz z przetwornikami analogowo-cyfrowymi oraz mikrokontrolerem w jednej strukturze krzemowej. Zamknięcie tego systemu w jednej strukturze gwarantuje jego większą niezawodność. Ponadto pobiera on mniej energii, dzięki czemu nie ma żadnych przeszkód, żeby zasilać go bateriami. Mikroukłady są też po prostu tańsze w produkcji.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem z cyklu Badania-Innowacje-Technologie>>>

W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej Uczelni powstała zakładka "Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW), prezentująca potencjał intelektualny pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska prowadzi badania o różnej tematyce, skali i zasięgu. Wiele z nich przyczynia się do powstania nowych technologii i produktów użytecznych w codziennym życiu. BIT PW ma na celu zaprezentowanie różnorodności tematyki, jaką zajmują się pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej. W r.a. 2014/2015 (semestrze letnim) ukazało się 21 BITów.

Katalog online BIT PW dostępny jest w dwóch wersjach językowych pod adresami:

Biuro Promocji PW zachęca osoby prowadzące innowacyjne badania do kontaktu z Sekcją Promocji i Informacji w Internecie (w. 5111, redakcja@promocja.pw.edu.pl) w celu zgłaszania swoich badań.