Znak Politechniki Warszawskiej

Trzy projekty z PW z dofinansowanie z NCN

Narodowe Centrum Nauki podało wyniki konkursów: SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się 3 zgłoszone przez naukowców Politechniki Warszawskiej.

fot. KFF "Focus"

W tym roku przyznano 326 470 202 zł badaczom rozpoczynającym samodzielną karierę naukową, tworzącym zespoły badawcze, realizującym projekty we współpracy międzynarodowej oraz prowadzącym pionierskie badania naukowe. Do udziału w konkursach zgłoszono łącznie 1234 wnioski, z czego do finansowania zakwalifikowano 301 projektów, w tym 3 z Politechniki Warszawskiej.

Finansowanie otrzymało dwóch naukowców z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Dr Krzysztof Grzegorz Topolski na realizację projektu „Analiza procesu konsolidacji wiórów z jednofazowego tytanu alpha metodą niekonwencjonalnej przeróbki plastycznej” otrzyma 516 600 zł. Dr inż. Agnieszka Maria Jastrzębska może liczyć na wsparcie w wysokości 1 952 200 zł przy realizacji projektu "Badania właściwości przeciwnowotworowych nano-kryształów 2D karbidków i azotków tytanu - faz MXenes".

Z kolei  1 894 600 zł na badanie otrzyma dr hab. inż. Gabriel Robert Wlazłowski z Wydziału Fizyki PW. W ten sposób NCN wesprze jego projekt: "Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów".

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.