Znak Politechniki Warszawskiej

System do nauki matematyki z PW w podstawówkach na Woli

Wszystkie siedemnaście szkół podstawowych z warszawskiej dzielnicy Wola będzie korzystać z zeszytu.online – opartego na sztucznej inteligencji systemu wspierającego naukę matematyki. Umowę w tej sprawie podpisali dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. PW, Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola.

Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola i prof. Wojciech Domitrz, Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW podpisują umowę o współpracy

Umowę o współpracy podpisali Grażyna Orzechowska-Mikulska i prof. Wojciech Domitrz, fot. Urząd M. St. Warszawy Dzielnica Wola

Dzięki umowie w tym roku szkolnym z systemu skorzysta 1756 uczniów z wszystkich klas IV i niektórych klas V. W ubiegłym roku szkolnym sześć wolskich szkół brało udział w pilotażu projektu. Wola była też pierwszą dzielnicą, w której testowano rozwiązanie.

Jak to działa?

Zeszyt.online to innowacyjny w skali światowej system, który dzięki sztucznej inteligencji dostosowuje poziom trudności kolejnych matematycznych zadań do wiedzy konkretnego ucznia. W ten sposób dzieci, które dobrze opanowały dany materiał, otrzymują ćwiczenia będące dla nich wyzwaniem. A uczniowie mający z matematyką problemy, mogą szybko poznać ich przyczynę i nadrobić zaległości.

Co ważne, system nie podaje od razu gotowych rozwiązań, tylko tak prowadzi użytkownika, by ten samodzielnie był w stanie udzielić właściwej odpowiedzi.

Nad zeszytem.online od kilku lat pracuje zespół naukowców skupionych wokół Politechniki Warszawskiej, głównie z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. System jest wciąż udoskonalany. Twórcy chcieliby, by docelowo korzystali z niego uczniowie z całej Polski.

Więcej o systemie zeszyt.online