Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendia w ramach grantu NCN

Logo NCN

fot. materiały prasowe

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych poszukuje dwóch doktorantów-stypendystów do udziału w grancie. Stypendium naukowe wynosi 1500 zł miesięcznie i trwa 3 lata.

Celem naukowym projektu jest uzyskanie znaczącego postępu w kilku problemach Teorii Ramseya inspirowanych twierdzeniem van der Waerdena o ciągach arytmetycznych, a także twierdzeniem Thuego o ciągach bez repetycji. W szczególności prace dotyczyć będą hipotezy Browna-Grahama-Landmana o zbiorach dużych, hipotezy Katznelsona-Ruzsy o liczbie chromatycznej grafów różnicowych, oraz hipotezy o samotnym biegaczu. Zadaniem doktoranta będzie aktywny udział we wszystkich zadaniach badawczych projektu.

Więcej informacji na temat oferty znajduje się w ogłoszeniu Narodowego Centrum Nauki.