Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendia NCN dla doktorantów z PW

Sześcioro naszych doktorantów znalazło się w gronie laureatów siódmej edycji konkursu ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

fot. KFF "Focus"

Wśród wyróżnionych są dwaj doktoranci z Wydziału Fizyki: mgr inż. Arkadiusz Gertych (z projektem „Badanie właściwości fononowych i termicznych cienkich warstw materiałów niskowymiarowych”) i mgr inż. Robert Paluch (z projektem „Inżynieria odwrotna przetwarzania informacji w sieciach złożonych z wykorzystaniem wnioskowania statystycznego”) oraz dwoje doktorantów z Wydziału Inżynierii Materiałowej: mgr inż. Donata Kuczyńska-Zemła (z projektem „Zastosowanie obróbki laserowej do modyfikacji powierzchni tytanowych implantów słuchowych”) i mgr inż. Samih Haj Ibrahim (z projektem „Modelowanie mikrostrukturalnych uwarunkowań procesów zachodzących w porowatych elektrodach węglanowego ogniwa paliwowego”).

Dofinansowanie na swoje prace otrzymali także mgr inż. Magdalena Borowska z Wydziału Chemicznego (projekt „Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związków rtęci”) oraz mgr inż. Jędrzej Drozdowicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (projekt „Interferometryczne zobrazowania radarowe z wykorzystaniem dopasowanej trajektorii nośnika radaru”).

Konkurs ETIUDA jest skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską i stawiających pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej. W siódmej edycji złożono 381 wniosków, a finansowanie uzyskało 159 z nich. Laureaci otrzymają stypendia naukowe oraz odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Nauki