Znak Politechniki Warszawskiej

Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki „DwuMIan”

Zastosowanie metod matematycznych w naukach technicznych i przyrodniczych oraz analizie danych – to motyw przewodni konferencji organizowanej przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie jest bezpłatne, potrwa od 23 do 25 marca 2018 roku. Chętni, by wziąć w nim udział (jako słuchacze lub prelegenci), do 14 lutego 2018 roku mają czas na rejestrację.

Organizatorzy konferencji „DwuMIan”

„DwuMIan” to pierwsza tego typu konferencja odbywająca się w Warszawie

– Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych matematyką, zwłaszcza inżynierów wykorzystujących ją w swoich obliczeniach numerycznych, symulacjach, modelach – mówi Kamil Wołos, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. – Będzie to wspaniała okazja do wymiany myśli i wspólnej integracji. 

Na uczestników czekają 3 dni referatów, 5 wykładów plenarnych, 4 sesje sponsorskie, 2 równoległe sesje tematyczne, 1 sesja plakatowa oraz 2 wieczory integracyjne.

Podczas konferencji zaprezentują się zarówno studenci i doktoranci chcący podzielić się swoją wiedzą i osiągnięciami (a tym samym zdobyć punkty do stypendiów), jak i osoby zawodowo uprawiające matematykę. Swoje wystąpienia będą też mieli zaproszeni goście.

– Prowadzimy rozmowy z czołowymi polskimi matematykami oraz informatykami – mówi Kamil Wołos. – Obecność potwierdzili już dr hab. Marek Gągolewski, prof. PW (Wydział MiNI PW oraz IBS PAN), dr hab. Tomasz Cieślak, prof. IM PAN (IM PAN), dr Paweł Teisseyre (IPI PAN) oraz prof. dr hab. Paweł Strzelecki (MIM UW).

Konferencja odbędzie się na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

– Warto dodać, że to pierwsza tego typu konferencja odbywająca się w Warszawie – zaznacza Kamil Wołos. – Jej głównym inicjatorem jest Koło Naukowe Modelowania Matematycznego, do którego szybko przyłączyły się WRS MiNI, ZSS MIM UW, Koło Naukowe Data Science PW oraz MI2. Konferencja ma zasięg ogólnopolski, więc będzie można się dowiedzieć, czym zajmują się nasze koleżanki i koledzy z innych jednostek i uczelni. 

Formularz rejestracyjny

Regulamin

Więcej informacji na stronie konferencji i Facebooku