Znak Politechniki Warszawskiej

Spotkania z Przemysłem 2018

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej wspólnie z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej organizuje konferencję „Spotkania z Przemysłem”. Wydarzenie stwarza możliwość spotkania naukowców z przedsiębiorcami oraz transferu wiedzy między tymi grupami. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Politechnikę Warszawską.

Logo wydarzenia

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

Konferencja "Spotkania z Przemysłem" odbędzie się 8 marca 2018 roku. Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

"Spotkania z Przemysłem" to konferencja realizowana od kilku lat na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Ma za zadanie nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostką naukową a przedsiębiorstwami produkcyjnymi na polu obustronnego transferu. Z jednej strony chcemy przekazać przedsiębiorcom wiedzę oraz rozwiązania i wynalazki proponowane przez naukowców. Z drugiej zaś podczas konferencji naukowcy mają zdobyć informacje o aktualnych potrzebach badawczo-rozwojowych firm, które w perspektywie mogą prowadzić do komercjalizacji i wdrożenia nowoczesnych technologii w polskich firmach. Ta strategia jest spójna z deklaracjami i działaniami realizowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w tym w szczególności z polityką rozwoju kraju, wsparciem przedsiębiorczości, partnerstwem publiczno-prywatnym, reindustrializacji gospodarki oraz wykorzystaniu do tych celów środków z funduszy europejskich.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina, Politechnikę Warszawską oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Konferencja „Spotkania z Przemysłem” 2018 uzyskała wsparcie finansowe od następujących firm: PKN Orlen S.A. (sponsor platynowy), BASF Polska Sp. z o.o. (sponsor złoty), Topsil Global Sp. z o.o. (sponsor złoty) oraz Ceramika Paradyż Sp. z o.o. (sponsor srebrny).

Program konferencji (pdf, 904,25 kB)