Znak Politechniki Warszawskiej

Ruszył Warszawski Indeks Powietrza

Miasto Warszawa oraz naukowcy z Politechniki Warszawskiej stworzyli narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy stolicy zyskali dostęp do przejrzystych i intuicyjnych informacji oraz prognoz związanych z jakością powietrza. Ruszył Warszawski Indeks Powietrza.

Warszawski Indeks Powietrza można sprawdzić na stronie wip.um.warszawa.pl

Nad matematycznymi modelami służącymi do analizowania i prognozowania poziomów indeksu powietrza pracował zespół naukowców z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

– Przygotowując metodologię indeksu oraz skalę pomiarów wykorzystaliśmy doświadczenia naszych zagranicznych kolegów – mówi dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, profesor z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. – Warszawskie rekomendacje zostały oparte m.in. o Kanadyjski Indeks Zdrowotny Jakości Powietrza, Londyński Indeks Jakości Powietrza czy Europejski Indeks Jakości Powietrza.

W konferencji uczestniczyły zarówno władze miasta, jak i naukowcy z Politechniki, fot. UM Warszawa

Wyniki oparte są na danych historycznych o stężeniach wybranych zanieczyszczeń powietrza, danych meteorologicznych oraz wskaźnikowych danych o emisjach. W oparciu o te informacje na stronie wip.um.warszawa.pl prezentowane są rekomendacje dotyczące aktywności mieszkańców na zewnątrz oraz ostrzeżenia związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczyszczeń, w stężeniach mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Wynik obliczeń przedstawiany jest w czterech kolorach: zielonym, żółtym, czerwonym i bordowym. – Chodzi o to, żeby mieszkaniec nie musiał się zastanawiać, co oznacza konkretne liczbowe wskazanie pyłu czy innej substancji – mówi dr hab. inż. Artur Badyda z WIBHiŚ, kierownik zespołu pracującego nad Indeksem. – Pokazujemy to w przejrzysty sposób. Jaki kolor oznacza jakie stężenia, dociekliwi mogą sprawdzić w dostępnej w serwisie bazie wiedzy.

Aktualna wersja WIP nie jest jeszcze ostateczna. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski zaznacza, że indeks to jedno z narzędzi, które ma pomóc zrealizować cel zawarty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Ratusz zobowiązał się w nim, że w 2020 roku w Warszawie nie będą przekraczane normy zanieczyszczenia powietrza.

W kolejnym etapie prac nad WIP ratusz przewiduje montaż około 100 urządzeń pomiarowych. To z kolei pozwoli na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń. Urządzenia pojawią się we wszystkich dzielnicach stolicy.