Znak Politechniki Warszawskiej

Rekrutacja na kursy: Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”

fot. KFF "Focus"

Rodzaje kursów:

 • Kursy podnoszące kompetencje w zakresie umiejętności informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce
 • Kurs podnoszący kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych
 • Kurs podnoszący kompetencje w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych
 • Kursy podnoszące kompetencje w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym
 • Kurs podnoszący kompetencje w zakresie zarządzania informacją realizowany w formie warsztatów

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

 • Zgłoszenie się poprzez formularz.
 • Wzięcie udziału w badaniu kompetencji „na wejściu” i „na wyjściu”.
 • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
 • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
 • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji,
  w okresie realizacji Projektu (do lutego 2019 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie do 21 lutego 2018 r. formularza.

Szczegółowe informacje nt. kursów można uzyskać na stronie CZIiTT lub kontaktując się z Działem Wsparcia Edukacji CZIiTT PW: dwe.cziitt@pw.edu.pl; tel. 22 234 14 23 lub 22 234 59 93.