Znak Politechniki Warszawskiej

Przedstawiciele PW ze stypendiami dla wybitnych młodych naukowców

Wśród laureatów znaleźli się dr inż. Maciej Zawadzki z Wydziału Chemicznego, dr inż. Urszula Laudyn z Wydziału Fizyki oraz mgr inż. Julianna Kostencka z Wydziału Mechatroniki.

fot. KFF "Focus"

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz dwunasty przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i mają imponujący dorobek naukowy w skali międzynarodowej.

W tym roku rozpatrzono 1159 wniosków, a przyznano 209 stypendiów. Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie (maksymalnie przez 3 lata).

Lista wszystkich stypendystów jest dostępna na stronie MNiSW