Znak Politechniki Warszawskiej

Projekty z Politechniki Warszawskiej walczą o tytuł Polskiego Produktu Przyszłości

Projekty z PW nominowane w konkursie Polski Produktu Przyszłości

Projekty z PW nominowane w konkursie Polski Produktu Przyszłości

40 innowacyjnych projektów walczy o prestiżowy tytuł Polskiego Produktu Przyszłości. Wśród nich są takie, w których ważną rolę odegrali naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Pierwszy z nich to "Most drogowy z kompozytów FRP". W laboratoriach Uczelnianego Centrum Badawczego Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej naukowcy pracowali nad próbkami kompozytów, z których zostały wykonane elementy mostu w miejscowości Błażowa pod Rzeszowem. Zespołem naszych naukowców kierował dr. inż. Rafał Molak. Materiały do badań zaprojektowała wcześniej firma Promost Consulting, a wytworzyła je spółka Mostostal Warszawa.

Na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych w PW wyznaczono właściwości mechaniczne kompozytów FRP niezbędnych do zaprojektowania mostu oraz obliczenia jego nośności opierając się na ustalonych normach i wytycznych gwarantujących bezpieczeństwo konstrukcji. Natomiast dzięki wynikom badań elementów konstrukcyjnych w skali rzeczywistej, inżynierowie weryfikowali wartości wyznaczone obliczeniowo. W ten sposób sprawdzali, czy proces produkcyjny prowadzi do uzyskania takich samych właściwości, jak oczekiwane.

Więcej na temat projektu można przeczytać w artykule: "Most z materiałów kompozytowych – innowacyjne rozwiązania z PW">>>

Most z kompozytów w Błażowej

Most z materialow kompozytowych w Błażowej został otwarty 9 lutego 2016 roku, fot. Mostostal Warszawa

Drugim związanym z Politechniką projektem są "Ochraniacze piłkarskie oparte na cieczach zagęszczanych ścinaniem". Zespół z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej postanowił wykorzystać płyny nienewtonowskie, które charakteryzują się gwałtownym wzrostem lepkości wraz ze wzrostem szybkości ścinania, do zaprojektowania nagolenników piłkarskich. Przy projekcie pracowali także naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej, a za komercjalizację badań jest odpowiedzialna firma Polsport.

Właściwościami takiego płynu można sterować w taki sposób, żeby zmieniać szybkość ścinania przy której wzrasta lepkość. Kontrolowanie zachowania takiej cieczy jest niezwykle istotne, kiedy chcemy wykorzystać jej cechy w praktyce. Zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej opracował również metodę otrzymywania takich cieczy, co jest kwestią niezwykle problematyczną, ponieważ ich właściwości są przeszkodą podczas ich otrzymywania. Nasi naukowcy opatentowali metodę, dzięki której są w stanie otrzymać takie płyny.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: "Inteligentny płyn – ciecz zagęszczana ścinaniem">>>

Inteligentny plyn - ciecz zageszczana ścinaniem

Inteligentny plyn - ciecz zageszczana ścinaniem została wykorzystana także jako wypełnienie nowoczesnych kamizelek kuloodpornych, fot. Wydział Chemiczny

Konkurs "Polski Produkt Przyszłości" organizowany jest corocznie od 1997 roku. Od 2002 roku organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Zakończona została ocena wstępna zgłoszonych projektów, a 29 czerwca 2016 odbędzie się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu. Wówczas Kapituła zadecyduje, które z projektów zostaną skierowane do oceny zasadniczej. Ocena zasadnicza będzie dokonywana przez ekspertów z dziedziny, z którą związany jest dany projekt.